World Investment Opportunities Funds

Kompleksowa oferta subfunduszy inwestycyjnych

WIOF jest otwartą spółką inwestycyjną, wpisaną na oficjalną listę przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania na mocy luksemburskiej Ustawy z dn. 20 marca 2002 r. o przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania.